Dịch vụ thuê ngoài nhân sự

Dịch vụ thuê ngoài nhân sự

Khi sử dụng dịch vụ Thuê ngoài Nhân sự của Headhunter Vietnam, các nhân viên “thuê ngoài”của khách hàng sẽ ký HĐLĐ với Công ty TNHH Headhunter Vietnam. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý với tư cách là người sử dụng lao động của nhân viên đó. Dịch vụ này là giải pháp tốí ưu cho các khách hàng có hạn chế trong việc Tuyển dụng trực tiếp.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI LÀ GÌ?

Dịch vụ thuê ngoài nhân sự của Headhunter Vietnam

Liện hệ:

Công ty TNHH HeadHunter Vietnam

Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 |  Email: info@vina-aspire.com or headhuntervietnam.com@gmail.com | Website: www.headhuntervietnam.com