Liên hệ

Liên hệ

Công ty TNHH HeadHunter Viet Nam

Sale Office: 01 Le Duan, Dist. 1, HCMC, Viet Nam

Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 |  Email: info@vina-aspire.com or headhuntervietnam.com@gmail.com | Website: www.headhuntervietnam.com

Head Hunter Viet Nam Co., Ltd.

Certificate of Business Registration No. 0314852252 issued by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 20/01/2018;

Trụ sở chính: 187/7 Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 1, TP.HCM