Khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng – 28 & 29/05/2022

Thân chào Quý Anh/Chị;

Nhằm hỗ trợ các cơ quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu, đáp ứng nhu cầu bùng nổ về đấu thầu qua mạng của các doanh nghiệp trong năm 2022.

Headhunter Vietnam phối hợp cùng Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi thông tin về khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng trong tháng 5 này, cụ thể:

>> Khoá đào tạo sẽ mời Giảng viên là Lãnh đạo Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia Thời gian đào tạo online ngày 28-29/05/2022

>> Thời gian đào tạo online ngày 28-29/05/2022

Anh/chị sắp xếp được thời gian tham dự khóa đào tạo vui lòng đăng ký trước ngày 26/5/2022

Link đăng ký tham gia: Tại đây

Headhunter Vietnam

Related Posts